Przyczepy na zamówienie

W naszej ofercie znajdą państwo przyczepy specjalistyczne takie jak np: agregaty prądotwórcze robione na zamowienie.

Istnieje również mozliwosc zamówienia przyczepy w każdym wymiarze oraz każej ładownośc

Części i akcesoria dla twojej przyczepy

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ofertą części zamiennych lub akcesoriów prosimy o zapoznanie się naszymi katalogami bądz o kontakt z naszą firmą telefonicznie bądz przez formularz kontaktowy w zakładce "Kontakt".

Parking

Firma ,,ABI" posiada również parking przy ul.Lublańskiej/róg Promienistych gdzie mogą państwo zaparkować swój samochód bądż przyczepę.

Artist's interpretation of article headline

REGULAMIN PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO.

 


 1. Parkingiem zarządza Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „ABI” Paweł Drobniak, ul. Żmujdzka 43, 31-217 Kraków, oddział Lublańska róg/ Promienistych.
 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego „ Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 3. Parking jest niestrzeżony, płatny.
 4. Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „ABI” Paweł Drobniak nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach lub garażach.
 5. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i pojazdom na terenie parkingu Firmy Handlowo-Produkcyjno-Usługowej „ABI” przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.
 6. Wchodząc na parking po odbiór samochodu należy okazać pracownikowi parkingu „potwierdzenie wjazdu”.
 7. Obsługa parkingu uznaje osobę przedkładającą „potwierdzenie wjazdu” za upoważnioną do kierowania pojazdem i wyjazdu nim z parkingu.
 8. W przypadku zgubienia „potwierdzenia wjazdu” pojazd może wyjechać z parkingu wyłącznie po okazaniu przez kierującego obsłudze parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę odbierającą pojazd bez „potwierdzenia wjazdu”, pracownik parkingu ma obowiązek powiadomić policję.
 9. Opłata za parkowanie jest pobierana przy wyjeździe z parkingu na podstawie „potwierdzenia wjazdu”, zawierającej informacje o godzinie i dacie wjazdu oraz numerze rejestracyjnym samochodu.
 10. Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku. Przyjmowanie i wydawanie pojazdów odbywa się przez całą dobę.
 11. Na terenie parkingu obowiązuje maksymalna prędkość 10 km/h z jaką mogą poruszać się pojazdy. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania poleceń obsługi parkingu.
 12. W czasie parkowania kierowca jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawić pojazd w wyznaczonych zatokach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania.
 13. Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „ABI” Paweł Drobniak nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez Użytkownika parkingu postanowień niniejszego regulaminu.
 14. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 15. Cennik i regulamin są do wglądu u obsługi parkingu i na stronie internetowej www.abi-przyczepy.pl.
 16. Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „ABI” Paweł Drobniak wystawia faktury VAT za użytkowanie parkingu na życzenie Użytkowników pojazdów w ciągu 7 dni od daty wyjazdu pojazdu.
 17. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać obsłudze parkingu (tel. 504-10-64-63).
 18. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą również garaży typu „blaszak” znajdujących się na terenie w/w parkingu ul. Lublańska /róg Promienistych.
 19. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2009r.