Napisz do nas na:

kontakt@abi-przyczepy.pl

Zadzwoń:

504 106 463

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Zgodnie z podstawowym rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych poniżej informujemy szczegółowo o obchodzeniu się z danymi użytkowników.

 • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „ABI”
Paweł Drobniak
ul. Żmujdzka 43

31-217 Kraków
kontakt@abi-przyczepy.pl
www.abi-przyczepy.pl

 • Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Użytkownik może odwiedzić naszą stronę, nie podając danych osobowych. Zapisujemy wyłącznie dane dostępowe bez odniesienia do osoby, jak np. adres IP, nazwę dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której użytkownik został przekierowany, lub nazwę wywołanego pliku. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do poprawienia naszej oferty i nie umożliwiają skojarzenia ich z konkretną osobą.

Dane osobowe są zapisywane tylko wtedy, gdy użytkownik przekazuje je nam dobrowolnie w ramach rejestracji produktu, przy nawiązywaniu kontaktu za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Przekazane nam dane wykorzystujemy bez odrębnej zgody wyłącznie do zrealizowania danego celu, jeżeli nie uzyskaliśmy jednoznacznej zgody na dalsze wykorzystanie tych danych.
Przy nawiązaniu kontaktu za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej następuje pobranie i zapisanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Dane są zapisywane i przetwarzane wewnętrznie wyłącznie w celu przetworzenia zapytania kontaktowego.

Przy rejestrowaniu produktu za pośrednictwem naszej strony internetowej gromadzone i zapisywane są imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Dane są usuwane po upływie zgodnego z prawem podatkowym i handlowym okresu przechowywania, jeżeli użytkownik nie udzielił wyraźnej zgody na dalsze wykorzystanie tych danych.

Jeżeli do procesów przetwarzania danych osobowych uzyskujemy zgodę danej osoby, to podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych.
Podczas przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do zrealizowania umowy, której stroną jest dana osoba, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, wymaganych do zrealizowania środków przedumownych.
Jeżeli przetworzenie danych osobowych jest wymagane do zrealizowania zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.

 • Stosowanie plików „cookie”

Aby zwiększyć atrakcyjność wizyty na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, na różnych stronach wykorzystujemy tzw. pliki „cookie” (ang. ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików „cookie” są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu okna przeglądarki. Inne pliki pozostają w urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub naszym partnerom rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie).

Przeglądarkę można skonfigurować tak, aby wyświetlała informację o zapisywaniu plików „cookie” oraz umożliwiała wykluczenie przyjmowania tych plików w określonych przypadkach lub ogólnie. W przypadku nieprzyjmowania plików „cookie” może dojść do ograniczenia funkcjonalności naszej strony internetowej.

 • Analiza wykorzystania sieci web za pomocą Google Analytics

W ramach niniejszej strony internetowej wykorzystuje się Google Analytics, usługę analizowania korzystania z Internetu firmy Google Inc. 600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie” (ciasteczka) — pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki „cookie”, dotyczące korzystania z tej strony internetowej są z reguły wysyłane na serwer firmy Google Inc. w Stanach Zjednoczonych i na nim zapisywane. Przy włączonej opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika w przypadku użycia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest wcześniej skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam jest skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności internetowej oraz w celu oferowania innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych wobec dostawców. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez firmę Google z innymi danymi. Zapisywaniu plików „cookie” można zapobiec przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej — ostrzegamy jednak, że nie będzie wówczas możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Ponadto rejestrowaniu danych generowanych przez pliki „cookie” oraz danych odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) i przetwarzaniu ich przez Google można zapobiec, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym odnośnikiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 • Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Map Google za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphithetre Parway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

 • Ujawnianie danych osobowych

Ujawnianie danych użytkownika osobom trzecim nie następuje.

 • Retargeting Google Adwords 

Dodatkowo w ramach niniejszej strony internetowej wykorzystuje się znaczniki retargetingu firmy Google Inc. 600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Znaczniki te są realizowane przez pliki „cookie” i piksele śledzące na stronie internetowej. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej znaczniki retargetingu nawiązują bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika i serwerem Google. W ten sposób firma Google otrzymuje informację o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, używając własnego urządzenia końcowego. Dzięki temu urządzenie końcowe użytkownika jest dodawane do listy grup docelowych retargetingu. Wskazujemy na to, że jako dostawca strony internetowej nie otrzymujemy informacji o treści przekazywanych danych oraz o ich wykorzystaniu przez Google. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych firmy Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie danych w ramach remarketingu/retargetingu Google, może skonfigurować odpowiednie ustawienie w sekcji „Opcje wyświetlania Google” (http://www.google.com/settings/ads) i na stronie http://www.youronlinechoices.eu/.

 • Prawa osoby, której dotyczą dane

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo do:

 • informacji
 • wprowadzenia korekt
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania oraz
 • przenoszenia danych.

W odniesieniu do prawa do informacji oraz prawa do usunięcia danych obowiązują ograniczenia wynikające z §§ 34 i 35. Ponadto przysługuje prawo do złożenia zażalenia w organie nadzorującym ochronę danych osobowych (art. 77 RODO w połączeniu z § 19 RODO).

 • Osoba do kontaktu w sprawie ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych, chęci uzyskania informacji, zamiary skorygowania, zablokowania lub usunięcia danych oraz wycofania udzielonych zgód należy wysłać wiadomość na adres kontakt@abi-przyczepy.pl lub też używając wyżej podanych danych kontaktowych Administratora danych osobowych.

Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „ABI”

Paweł Drobniak

Stan: sierpień 2018 r.

Compared Auto (0) ×

Porównaj